Sayıştay denetledi: AKP’li belediyeden usulsüzlük fışkırdı

2022 yılının belediye ve bağlı idarelere ilişkin Sayıştay raporları yayımlandı.

Yayımlanan raporda, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin belediye meclis kararı olmadan kamu kurumlarına araç tahsisi yaptığı, minibüs hatlarını ihalesiz verdiği, kiraya verdiği işyerlerinin bazılarının ruhsatsız olduğu yönünde çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.

KİRAYA VERİLEN İŞ YERLERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

AKP’li Belediyenin hesap ve işlemleri üzerinde inceleme yapan denetçiler, kurum tarafından kiraya verilen 662 işyerinden 118’inin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

MİNİBÜS HATLARINI MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE VERMİŞ

Raporda, Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde belirlenen güzergâhlarda çalışan 530 adet (M plaka) ticari hatlı minibüsün İl Trafik Komisyon Kararları ile süresiz olarak ve ihale yapılmaksızın verildiği belirlendi.

AKP’li Belediyeyi uyaran Sayıştay denetçileri, “ Toplu taşıma hizmetlerinin imtiyaz, kiralama, ruhsat veya hizmet satın alma usullerinden biri ile üçüncü kişilere ihale yoluyla gördürülebilmesi gerekir. Her dört yöntem bakımından da bu hizmetin üçüncü kişilere gördürülmesinde mutlak olarak belirli bir sürenin öngörülmüş olması zorunludur. Toplu taşıma hizmetlerinin yukarıda belirtilen usullerin dışında veya satış şeklinde bir usul ile yapılması mümkün değildir. Kanunda öngörülen sürelerden daha uzun bir sürenin öngörülmesi ya da hiçbir şekilde süre öngörülmemesi durumunun hukuka aykırılık oluşturacağı kuşkusuzdur ” ifadelerine yer verdi.

TAKSİ PLAKALARI DA MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE VERİLMİŞ

Raporda, 272 adet ticari plakanın 2015-2018 yıllarında alınan UKOME kararları doğrultusunda ihalesiz ve süresiz olarak verildiği, 26 adet ticari plakanın ise UKOME kararları doğrultusunda tahsis edilip belediye encümenince ihale edildiği belirtildi.

ARAÇLAR BELEDİYE MECLİS KARARI OLMADAN TAHSİS EDİLDİ

Belediye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen araçlar için belediye meclisi kararı olmadığı rapora yansıdı.

İŞÇİLERİN FAZLA MESAİSİ, EKSİK YAZILDI

Öte yandan işçileri fazla mesai hakkının da gasp edildiği raporlarla ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, Belediye’de çalışan bazı işçilerin fazla mesailerinin puantaj kayıtları ile işyeri giriş çıkış vb. kayıtlarının uyuşmadığı, daha fazla mesai yapıldığı halde puantaja eksik yazıldığı tespit edildi.

KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE HARCAMA YAPILMIŞ

Yapılan incelemelerde, yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmelere ilişkin harcırah beyannamelerinin bazılarında imzaların eksik veya hiç olmadığı ve buna rağmen ödeme yapıldığı görüldü.

BELEDİYEDE MALİ HİZMETLER UZMANI YOK

Raporda, belediyede mali hizmetler uzmanı ya da mali hizmetler uzman yardımcısının istihdam edilmediği de belirtildi.

KREDİLERİNİ SÜRESİNDE KAPATMADI

AKP’li belediyenin muhasebe hesap ve kayıtlarının incelendiğinde ise bazı iş avansı ve kredilerin süresinde kapatılmadığı tespit edildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx