Güzel ve acılı coğrafyanın kitabı ‘Ovacık’ çıktı

Dünyanın en güzel ve acılı coğrafyalarından biri olan Ovacık’ın kitabı çıktı. Prof. Dr. Şükrü Aslan, Zeliha Hepkon ve Şükran Lılek Yılmaz’ın editörlüğünü yaptığı Ütopya Yayınevi’nden yayımlanan kitap önsöz ve sunuş yazısı dışında 4 ana bölüm ve toplam 39 yazıdan oluşuyor.

744 sayfalık kitapta Ovacık’ın tarihi, kültürü, çevre sorunları, inançları anlatılmakta. Bu bölümler, “Çevre, Doğa ve Ekoloji”; “Tarih, Demografi, Eğitim ve Politika”; “Mekân, Ekonomi, Kültür, Kimlik ve İnançlar”; “İçeride ve Dışarıda: Tanıklıklar–Hatıralar” ana başlıkları altında yer allıyor.

KENARDA KALAN PARÇA

Eski adıyla Pulur, kendine has bir ilçe. Coğrafi olarak Dersim’in görece “kenarda kalmış” parçalarından biri olan Ovacık, Erzincan ile Elazığ gibi şehirlerarası bir yol üzerinde olmadığı için, geçince görülebilecek bir konumda değil. Dolayısıyla özel olarak ziyaret edilmesi gereken bir yer. Coğrafi olarak “kenarda” kalsa da kutsiyet atfedilen mekânları, doğasına içkin bitki, canlı çeşitliliği ve Osmanlı’dan bugüne devlet müdahaleleri bakımından siyasal ve toplumsal ilginin tam merkezinde yer aldı. Seyit Rıza Ovacıklıdır. Koçgirili Alişer, 1921’den öldürüldüğü 1937’ye kadar Ovacık’ta yaşadı. “Dersim’in Kayıp Kızları” belgeseline konu olan Huriye Aslan ve Fatma İcin Ovacıklıdır.

Türkiye’nin sol-sosyalist geleneğinin önemli bazı lider isimleri bu coğrafyadan çıkmıştır. Sözcüğün gerçek anlamında dünyanın en güzel ve en kahırlı coğrafyalarından biridir Ovacık.

KİTAPTA YER ALAN İSİMLER VE YAZILAR

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün sunuş yazısını yazdığı kitapta yer alan isimler ve yazılar şöyle:

I. BÖLÜM

OVACIK’TA ÇEVRE, DOĞA VE EKOLOJİ

Barış Yıldırım: Doğanın Hukuku ya da Hukukun Doğasını Savunmak: Munzur/Ovacık Havzasının Ekolojik, Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma ve Yıkıcı Projelere Karşı Direnme Deneyimleri.

B. Sina Güneş: Gıda Güvenliğine Bölgesel Çözümler: Ovacık Örneği

Ahmet Doğan: Ovacık Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Bitkileri

Sibel Taş: Ovacık’taki Etnobotanik Zenginliğin Kültürel Yaşamdaki İzdüşümleri

Savaş Karabulut-Mualla Cengiz- Yiğit İnce: Dört Bir Yanı Faylarla Çevrili Ovacık’ta Deprem Tehlikesi

II. BÖLÜM

OVACIK’TA TARİH, DEMOGRAFİ, EĞİTİM VE POLİTİKA

Zülfiye Koçak: 16. yüzyılda Ovacık: İdari Yapı, Yerleşim, Nüfus ve Ekonomi

Ali Aktaş: 1518’den Günümüze Ovacık’ta Yer Adları (Toponomi) ile Demografik, Etnik ve Dini Yapı

Mehtap Tosun: Ovacık’ta Ermeni Hafızasının İzini Sürmek

Cemal Taş: Ovacıklı Seyd Rıza CEMAL TAŞ

Doğan Munzuroğlu: Pulur

Ümüt Akagündüz: Ovacık’ta Formel Eğitim Kurumlarının Gelişme Süreci

Şükrü Aslan: Türk Modernleşmesinin Ovacık’taki İzlerini Son Dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Belgelerinde Aramak (1900-1950)

Ayhan Bilgin: Ovacık’ta Belediye Başkanlığı Seçimleri: Kimlikler, Stratejiler ve Rekabet

Ece Yıldız: Burada Zaten Herkes Komünist İdi

Ercan Geçgin: 1970’lerde Ovacık’ta Siyasal Mücadele

İbrahim Varlı: Pulur’da Politik Yaşam: 90’lardan Günümüze

III. BÖLÜM

OVACIK’TA MEKAN, EKONOMİ, KÜLTÜR, KİMLİK VE İNANÇLAR

İbrahim Karakaya: Ovacık’ta Bir “Yasak Mıntıka”: Lertik

M. Ali Sağlam: Ovacık’ta Tarım ve Hayvancılığın Belirlenimi Altında Ticari Yaşamın Dönüşümü

Önder Önal: Cumhuriyet’ten Bugüne Dersim/Tunceli Müzik Araştırmaları Literatüründe Ovacık Müziğinin İzleri

Arzu Derman: Ovacık’ta Düğün: Evlilik Gelenekleri

Hasan Yüceer: Kolektif Bir Başarı Hikâyesi: Munzur Su AŞ (Ovacık Su Fabrikası)

Xıdır Eren: Ovacık’ta Anadili Farkındalığı

Şengül Şenol: Alevi İnanç Geleneğinde Ovacık Aktaş Babaları: Pir Baba ve Kocali

Özlem Atik: Kültürel Hafızanın Aktarımında Mizahın Rolü ve Ovacık Örneği

Celal Hayır-Kemal Deniz: Sosyal Medyada Sunulan Ovacık İmgesi ile Bireylerin Ovacık Deneyiminin Karşılaştırılması

IV: BÖLÜM

DENİZ İÇERİDE VE DIŞARIDA: TANIKLIKLAR – HATIRALAR

Şükran Lılek Yılmaz: Ovacık’tan Yurtdışına Göç Hikâyeleri: Ovacık Diasporası

Murat Arpacı- Akın Bakioğlu: Erzincan ve Ovacık: Coğrafi Yakınlıklar, Siyasal Sınırlar ve Toplumsal Bağlar

Eyüp Hanoğlu: Fırik Dede’nin İzinde Bir Dönem Anlatısı

Erdem Özgül: Bahara Doğru Ovacık: Çiçeklenen Dalların Sevinciyle

Kenan Çılğın: Adları Pulur’un Kalbine Yazılmış Üç Kimsesiz Kadın: Pupe, Çole, Dilber

Kazım Arık: Ovacık’tan Anımsadıklarım

İmran Ayata: Yola Düş

Celal Kaloğlu: Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)

Doğan Munzuroğlu: “Waxtê Veri Ra Dı Hire Qeşi”

Filiz Çelik: Gitmeyenlerin Hikâyesi: Her Şeye Rağmen Ovacık’ta Yaşamak

Zerif Gezik: 1970’lerde Ovacık’ta Sinema

Cafer Solgun: Gözleri Munzur

Devrim Tekinoğlu: Bin Dokuz Yüz Doksan Dört: Ovacık’tan Anlatılar

Mehmet Tüzün: Munzur Ro u Can o

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx