3 öğrenciden 2’si şehir değiştiriyor

Yaşadığı şehirde kalanlar da evinde kalmıyor

Yıllar içinde ülkemizdeki üniversite sayısı önemli ölçüde arttı, ancak bu gelişme yine de öğrencilerin çoğunun üniversite eğitimi için başka bir şehire gitmesinin önüne geçememiş görünüyor. Araştırmamıza katılan üç üniversite öğrencisinden ikisi eğitim için halen yaşadığı şehir yerine başka bir şehire gideceğini belirtiyor. 

Başka bir şehire gitmek durumunda olanların oranı bu kadar yüksek olunca da doğal olarak barınma ihtiyacı söz konusu oluyor. Halen yaşadığı şehirdeki bir üniversiteye gidecek olanlar içinde bile her beş öğrenciden biri evinde kalmayacağını belirtiyor. Tabi başka şehire gidenlere baktığımızda yurt ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, her dört öğrenciden üçü yurtta kalmayı amaçlıyor. Tüm öğrencileri hesaba kattığımızda öğrencilerin yarısı demek…

Yurtta kalmayı düşünen öğrencilerin içinde her on kişiden dokuzu devlet yurtlarını hedefliyor.

Üniversite eğitimi öğrencilerin ailelerinin bütçesini zorlayan bir süreç, öğrencilerin %95’i ailelerinin az ya da çok zorlandığını belirtiyor. Hal böyle iken yurt ücretleri de zorlayıcı geliyor. Hemen hemen tüm öğrenciler özel yurt ücretlerini olması gerekenden pahalı buluyor. Öyleki her on öğrenciden biri devlet yurdunda yer bulamazsa kaydını dondurup beklemeyi düşünüyor.

Özel yurtlara bakış böyle iken devlet yurtlarının fiyatları uygun bulunuyor diye düşünebiliriz ancak maalesef tablo öyle değil, her on öğrenciden sekizi devlet yurtlarını da olması gerekenden pahalı buluyor. Ekonomik koşulların ağırlığı, yüksek enflasyon başka bir çok alanda olduğu gibi üniversite eğitiminde de ciddi anlamda zorluk yaratmış halde.

Üniversite öğrencilerinin %65’i yaşadığı şehir dışında bir üniversiteye gidecek

Gittiğiniz/ gideceğiniz üniversite yaşadığınız şehirde mi yoksa yaşadığınız şehrin dışında başka bir şehirde mi?

Her 10 üniversite öğrencisinin 7’si yaşadığı şehirden başka bir şehirde üniversiteye gittiğini söylüyor. Yaşadığı şehirde üniversiteye  gidecek olanların oranı da %34.

Devlet yurdunda yer olmama durumunda öğrencilerin %39’unun 2. tercihi özel yurtlar

Devlet yurdunda yer olmazsa ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Devlet yurtlarında yer gelmediğinde öğrencilerin %39’u özel yurtları tercih edeceğini, %32’si de arkadaşları ile birlikte kiralık ev bakacağını belirtiyor. Yurtlarda yer gelmemesi durumunda bu öğrencilerin %10’u okulunu dondurup memlekete geri döneceğini söylüyor. 

Başka bir şehirde okuyacak üniversite öğrencilerinin ¾’ü yurtlarda kalmayı planlıyor

Bu sene eğitiminiz için nerede kalacaksınız?

Başka şehirlerden okumak için geldikleri şehirde yurtta kalmak isteyen öğrencilerin oranı %74. Bu öğrencilerin %14’ü de ev kiralamayı düşünüyor. Yurtta kalmak isteyen öğrencilerin tercihi devlet yurtlarında kalmak (%86). Özel yurtta kalmak isteyen öğrencilerin oranı ise sadece %8.

Yurtta kalacağınızı söylediniz. Devlet yurdunda mı yoksa özel yurtta mı kalmak istiyorsunuz?

 

Yurt fiyatları öğrenciler tarafından çok bulunuyor 

Yurt ücretleri hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim?

Özel yurtlar öğrencilerin yaklaşık tamamı tarafından pahalı bulunurken devlet yurtları için bu oran daha düşük olsa da yine de her 10 öğrenciden 8’i devlet yurtlarının ücretlerinin de pahalı olduğu görüşünde.

Öğrencilerin yüzde 40’ı biraz zorlandığını söylüyor

Üniversite eğitiminiz için gerekli olan bütçe konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin durumunuzu en iyi ifade eder?

Üniversite öğrencilerinin %55’i eğitimleri için gerekli olan bütçenin kendilerini ve ailelerini çok zorladığını belirtirken, %40’ı biraz zorladığını belirtiyor. Toplamda eğitim bütçesi öğrencileri zorluyor.

Başka şehirden okumak için gelen öğrencilerin daha fazla zorlandığı görülüyor. Bu öğrenciler nezdinde çok zorlandığını söyleyenlerin oranı %64.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.